playlist: Opnames Gaudeamus Festival 2023 playlist Klik op het toestaan van cookies om de playlist te beluisteren

GAUDEAMUS’ INTERNATIONALE KIJK

scroll down
back to overview
From the start, fruitful contacts were established with organizations abroad, which led to collaborations and exchanges.

ISCM, EPCNM, IAMIC…. De geschiedenis van 75 jaar Gaudeamus is ook een geschiedenis van afkortingen. Dit komt omdat Gaudeamus niet alleen haar eigen festival en organisatie opzette, maar ook vanaf het prille begin actief was in het opzetten en ondersteunen van nationale en internationale structuren waar binnen hedendaagse muziek kon floreren. Zodoende werden verschillende nationale en internationale netwerken opgericht, waarvan er veel tot op de dag van vandaag actief zijn. Aanvullend op deze netwerken onderhoudt Gaudeamus talloze internationale contacten, verspreid over heel de wereld. Hieronder een kort overzicht van enkele van de vele internationale connecties die Gaudeamus is gestart of ondersteunt.

ISCM members

ISCM – International Society for Contemporary Music. 

ISCM werd opgericht in 1922 en brengt hedendaagsemuziekorganisaties uit (momenteel) meer dan 50 landen bij elkaar tijdens de jaarlijkse ISCM World (New) Music Days. Haar leden zijn festivals en nationale secties. In 1974 nam Gaudeamus het secretariaat van de Nederlandse sectie over; Chris Walraven en Henk Heuvelmans waren beiden gedurende lange tijd secretaris-generaal of hadden andere bestuursfuncties. De World Music Days werden voor het laatst in 1985 en 1989 in Nederland georganiseerd (door Gaudeamus). Walter Maas en Chris Walraven werden verheven tot ereleden. Sinds 2017 wordt de Nederlandse sectie vertegenwoordigd door Nieuwe Geneco.

2002 | Veldstudiebezoek aan China door het Executive Committee van ISCM

2005 | Bezoek aan Tatarstan waar het Nederlandse ensemble Ziggurat op toernee door Rusland ging.
Henk Heuvelmans, Ramon Anthin, Rashid Kalimullin, cultureel attaché Alfred Bijlsma

2005 | Henk Heuvelmans en Ivo Josipovic tekenen het contract voor de ISCM World (New) Music Days in Zagreb. Josipovic werd een paar jaar later de president van Kroatië.

2012 | ISCM ExCom in Belgium Henk Heuvelmans, John Davis en Kjartan Olafsson

2001 | Bèr Deuss en Henk Heuvelmans bij de IMC General Assembly in Egypte

IMC – International Music Council of UNESCO. 

IMC werd opgericht in 1949 en brengt alle muziekorganisaties in de wereld bijeen. Een tijd lang werd hedendaagse muziek vertegenwoordigd door Gaudeamus, dat zelf lid was maar ook andere internationale organisaties vertegenwoordigde, zoals ISCM, IAMIC en ECPNM . In 1991 kreeg Gaudeamus de UNESCO / IMC Music Prize voor haar toewijding aan de hedendaagse muziek. Het tweejaarlijkse World Music Forum en het International Rostrum of Composers zijn belangrijke activiteiten.

2003 | Montevideo, Uruguay, voor de 30e IMC General Assembly.

1991 | Gaudeamus krijgt de UNESCO / IMC Music Prize

2003 | Henk Heuvelmans in Montevideo, Uruguay, voor de 30e IMC General Assembly

ICEM – International Confederation of Electroacoustic Music.

ICEM werd opgericht in 1981 en brengt (momenteel) organisaties en nationale secties in het veld van de elektroakoestische muziek bijeen uit 16 landen. In 1984 bracht Gaudeamus de Vereniging PEM (Producers of Electronic Music) terug tot leven, dat toen de Nederlandse sectie van ICEM werd. Vergaderingen werden jaarlijks gehouden tijdens de IMEB festivals in Bourges in Frankrijk. Van 1984 tot 2007 organiseerden ICEM en UNESCO / IMC het tweejaarlijkse International Rostrum for Electroacoustic Music (door Gaudeamus georganiseerd in 1996). Momenteel is het Instituut voor Sonologie het Nederlandse lid van ICEM.

1999 | IAMIC delegatie in Sydney

IAMIC – International Association of Music Information Centers. 

Sinds 1959 brengt de IAMIC een groot aantal (momenteel 43) nationale muziekinformatiecentra bijeen, vooral gericht op hedendaagse muziek. Gaudeamus was een actief lid van 1990 tot 2012, vooral vanwege haar grote internationale documentatiecentrum en de internationale programmering van de Gaudeamus Muziekweek.

IAMIC Delegations

ECPNM – European Conference of Promotors of New Music.

De ECPNM werd in 1982 opgericht door Gaudeamus en anderen, en bracht veel Europese festivals en ensembles bij elkaar. Tijdens jaarlijkse vergaderingen werden in symposia relevante onderwerpen in de hedendaagse muziek besproken, zoals copyright, radioprogrammering, co-producties en Europese subsidies, en er werden co-producties en competities opgezet. Vanaf het begin was Gaudeamus het secretariaat. ECPNM hield in 2020 op te bestaan.

EFA – European Festival Association.

De EFA werd opgericht in 1952 en brengt (momenteel) meer dan 100 muziek-, dans-, theater- en multidisciplinaire festivals uit 38 landen bijeen. Binnen de EFA werd hedendaagse muziek vooral vertegenwoordigd door ECPNM; ECPNM (en daarmee ook Gaudeamus) was actief binnen EFA van 2000 tot 2015. Gaudeamus heeft nu het EFFE label (Europe for Festivals – Festivals for Europe).

EFA-leden bij de Europese Commissie in 2008 om een verdrag te ondertekenen over Intercultural Dialogue, samen met commissaris Jan Figel.

Ulysses Network

Het Ulysses Network was in 2011 opgericht door Gaudeamus en anderen, om de mobiliteit van jonge componisten en muzikanten binnen Europa te bevorderen.

Sinds 2012 worden de activiteiten van het netwerk financieel ondersteund door de Europese Commissie. Ieder jaar organiseert Gaudeamus diverse projecten in samenwerking met leden van dit netwerk. 

FACE – Festival Alliance of Contemporary music festivals in Europe.

FACE is in 2019 opgericht door Gaudeamus en anderen, en brengt diverse Europese festivals bij elkaar met het doel kennis te delen en co-producties op te zetten. Het netwerk is nog steeds in ontwikkeling en heeft momenteel 6 actieve leden.

 

You may also like