Klik op het toestaan van cookies om de playlist te beluisteren

terug naar nieuwsberichten

Gaudeamus start samenwerking met de Tussenvoorziening

Gaudeamus maakt zich sterk voor een inclusieve culturele sector. Daarom starten we een samenwerking met Atelier Spat en de Maatjes, twee initiatieven van de Tussenvoorziening. De Tussenvoorziening is een organisatie die hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Ze helpen de dak- en thuisloze mensen in de stad Utrecht en in de regio en bieden onderdak en een thuiskomen. Samen met de Tussenvoorziening organiseert Gaudeamus een festivalbezoek, zodat ook deze kwetsbare groep mensen kan genieten van kunst en cultuur.

Atelier Spat
Atelier Spat is een atelierruimte waar getalenteerde kunstenaars met een achtergrond in de psychiatrie en/of een verleden als dakloze kunnen werken. Het is een unieke plek waar deze mensen weer het vertrouwen in hun eigen talenten kunnen terugvinden en naar buiten kunnen treden met hun kunst. Op Atelier Spat werken mensen met een kwetsbaarheid en tegelijkertijd een grote creatieve kracht.

Atelier Spat is een thuishaven geworden voor mensen in een kwetsbare situatie waar men elkaar helpt en vrijlaat om zichzelf te zijn. Dit vangnet voorkomt dat mensen terugvallen in een slechte situatie, dus niet alleen worden mensen gestimuleerd hun talenten verder te ontwikkelen maar wordt ook de zelfredzaamheid vergroot.

Maatjes
Maatjes is voor mensen met een psychiatrische of een dakloze achtergrond die behoefte hebben aan een nieuw contact. Een deelnemer die een maatje zou willen hebben, koppelen ze aan een vrijwilliger die een maatje wil worden. Een maatjeskoppel onderneemt samen leuke activiteiten waarbij gezelligheid voorop staat. Denk aan het samen drinken van een kopje koffie tot een bezoek aan een museum of bioscoop.

Armoede Coalitie Utrecht
Gaudeamus werkt sinds vorig jaar ook samen met de Armoedecoalitie Utrecht. Gaudeamus vraagt met het project Geef een Toegift het publiek om een ticket te kopen voor een ander die niet de financiële middelen heeft om zelf een kaartje te kopen. Samen met de Armoedecoalitie Utrecht zorgen we ervoor dat de tickets goed terecht komen.