playlist: Podcast Curious Ears Season 3 playlist Klik op het toestaan van cookies om de playlist te beluisteren
terug naar nieuwsberichten

Pamflet Verenigde Podiumkunstenfestivals

Vandaag presenteren de Verenigde Podiumkunstenfestivals – waar Gaudeamus deel van uit maakt – het pamflet Festivals, geen ontkomen meer aan. Een warm pleidooi voor een positieve kijk op (podiumkunsten)festivals als belangrijke aanjagers van innovatie en het opheffen van grenzen tussen disciplines en genres.