playlist: Mixing The Archive - 75 Years of Gaudeamus playlist Klik op het toestaan van cookies om de playlist te beluisteren
terug naar nieuwsberichten

VACATURE: Leden bestuur

Stichting Gaudeamus Muziekweek zoekt:

Bestuursleden (onbezoldigd)

In verband met het aflopen van de termijn van een van de bestuursleden en de wens om het bestuur uit te breiden, is Gaudeamus op zoek naar vier nieuwe bestuursleden. Het bestuur van Gaudeamus bestaat uit tenminste vijf leden en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen en het functioneren van de stichting. Het bestuur bewaakt de missie en visie van de stichting en geeft directie en team advies over de koers. Er zijn minimaal vier vergaderingen per jaar. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een periode van drie jaar en zijn daarna herbenoembaar.

Gaudeamus heeft een bestuur dat toezicht houdt op- en klankbord is van de artistiek directeur en business manager. De organisatie bestaat verder uit twee assistent artistiek-programmeurs, een senior communicatiemedewerker en een medewerker relatiebeheer. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de Gaudeamus Muziekweek wordt de organisatie tijdelijk uitgebreid met o.a. een productieleider, een coördinator techniek en een marketeer.

Gaudeamus heeft vacante posities voor een nieuwe penningmeester, secretaris en twee algemeen bestuursleden. Voorzitter van het bestuur is Rens Machielse.

Algemene profielkenmerken:

 • Affiniteit met (hedendaagse) muziek in het algemeen en met de doelstellingen van Gaudeamus in het bijzonder.
 • Onderschrijft de visie/missie van Gaudeamus.
 • Bereidheid kennis, kunde, ervaring en netwerk in te zetten ten dienste van de stichting.
 • Is in staat om kritisch en onafhankelijk bij te dragen aan de besluitvorming binnen het bestuur.
 • Bereidheid om in voorkomende gevallen Gaudeamus te representeren in gesprekken met bijvoorbeeld subsidiegevers.
 • Onderschrijft de Code Cultural Governance.

Specifieke profielkenmerken:
Gaudeamus is binnen het bestuur op zoek naar een penningmeester met een financieel-zakelijke achtergrond, gegronde kennis van fondsenwerving en goed ingevoerd in de verschillende geldende codes (Governance, Diversiteit & Inclusie en Fair Practice).

Gaudeamus is binnen het bestuur op zoek naar een secretaris. De secretaris heeft juridische kennis en ervaring, is goed ingevoerd in de politiek-bestuurlijke omgeving en het uitvoeren van beleid.

In verband met de huidige samenstelling van het bestuur, is er daarnaast plaats voor kandidaten met:

 1. Netwerk in het lokale (Utrechtse), landelijke en internationale podiumkunstenveld.
 2. Kennis, ervaring, netwerk op het gebied van sponsoren/donateurs, nieuwe verdienmodellen, partnerships met het bedrijfsleven, (ontwikkeling van) ondernemerschap.
 3. Kennis, ervaring, netwerk op het gebied van marketing en communicatie, publieksverbreding en de ontwikkeling van een gecombineerde on- en offlinestrategie op dat vlak.
 4. Kennis en ervaring in het uitzetten van beleid en implementatie van de Codes Diversiteit & Inclusie en Fair Practice.

Uiteraard kunnen deze expertisegebieden ook gecombineerd worden met de rollen van penningmeester en secretaris.

U kunt uw motivatiebrief en CV sturen naar Rens Machielse, voorzitter van het bestuur: rens.machielse@ziggo.nl

Over Gaudeamus
Gaudeamus presenteert, organiseert, stimuleert en ondersteunt de nieuwste muziek van jonge muziekpioniers. Bij Gaudeamus klinkt de muziek van de toekomst. Al 75 jaar maakt Gaudeamus zich hard voor muziekpioniers wereldwijd, biedt hen een ontwikkelplek en podium en brengt zo de muziek van morgen bij nieuwsgierige muziekliefhebbers. Talloze jonge, door Gaudeamus in de schijnwerpers gezette talenten hebben zich in de loop der jaren ontwikkeld tot grootheden binnen de hedendaagse muziek en veel van hun werken zijn inmiddels tot de canon van de 20e– en 21e-eeuwse muziek gaan behoren.

Belangrijke activiteiten die Gaudeamus (zowel nationaal als internationaal) ontplooit, zijn:

 • Het organiseren van de jaarlijkse Gaudeamus Muziekweek en de uitreiking van de Gaudeamus Award, een aanmoedigingsprijs voor componisten tot en met 35 jaar;
 • Het organiseren van diverse concerten en sessies met try-outs van eigen producties, voorproefjes uit het festival en ‘work-in-progress’ van jonge ensembles en (nog) onbekende componisten;
 • Het ondersteunen van de nieuwste generatie makers;
 • Het verstrekken van vele opdrachten aan makers voor het schrijven van nieuw werk.

Voor een indruk van het festival bekijk de Aftermovie van de Gaudeamus Muziekweek 2020:

Gaudeamus doet haar werk op basis van subsidies vanuit gemeente, provincie, Europese Commissie, het Fonds Podiumkunsten, private fondsen en in toenemende mate vanuit publieksinkomsten en -donaties. Het jaarbudget bedraagt zo’n 800.000 euro.

Gaudeamus wordt voor de periode 2021-2024 structureel ondersteund door de Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht en Fonds Podiumkunsten.


Meer informatie

Gaudeamus streeft naar een divers samengesteld bestuur op het gebied van onder andere leeftijd, gender, (culturele) achtergrond en woonplaats. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die de diversiteit binnen het bestuur versterkt.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen voor meer informatie contact opnemen met Rens Machielse (voorzitter van het bestuur, rens.machielse@ziggo.nl en via LinkedIn) en/of Rogier van Splunder (Business Manager Gaudeamus, rogier@gaudeamus.nl en via LinkedIn).
Het bestuur streeft ernaar om de nieuwe leden in het eerste kwartaal van 2021 te benoemen.