playlist: Podcast Curious Ears Season 3 playlist Klik op het toestaan van cookies om de playlist te beluisteren
terug naar nieuwsberichten

Vacature zakelijk leider Gaudeamus

Wij zoeken een zakelijk leider. Deadline voor reageren: 21 november 2022.

Wie zoeken wij?
Gaudeamus is op zoek naar een zakelijk leider die samen met de directeur en met de andere collega’s bijdraagt aan de continuïteit en doorontwikkeling van Gaudeamus als nationaal en internationaal toonaangevende instelling op het gebied van muziekpioniers. Je kunt daarbij voortbouwen op de investering van onze vorige zakelijk leider, die een nieuw begrotingsformat voor de organisatie heeft ontwikkeld. Samen met de directeur, die eindverantwoordelijk is maar zich vooral op de artistiek inhoudelijke zaken richt, maak je plannen voor programmering en projecten, waarbij jij je vooral op de financiële haalbaarheid richt. Je denkt daarbij in mogelijkheden en bent creatief in oplossingen. Je bent verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige onderbouwing en financiële afrekening van subsidieaanvragen en onderhoudt de contacten met onze partners en subsidierelaties (regionaal, nationaal en internationaal). Ook ben je verantwoordelijk voor begroting en verantwoording, zowel voor onze reguliere werkzaamheden als voor onze projecten en programma’s (met name de bedrijfsmatige aspecten van het Gaudeamus Festival). Je geeft intern leiding aan de marketingmedewerker(s) en gedurende het festival ben je projectleider van het festivalteam.

Competenties
Extern relatiebeheer:

 • Je beschikt bij voorkeur over ervaring en over netwerken op het vlak van kunst- en cultuursubsidies, zowel gemeentelijk als landelijk en je hebt bij voorkeur ook ervaring met Europese fondsen. Je bent tevens in staat om die netwerken te onderhouden en uit te bouwen;
 • Je bent in staat om Gaudeamus naar buiten op bestuurlijk en directieniveau te vertegenwoordigen. Je doet dat in nauwe afstemming en samenwerking met de directeur, die als (artistiek) boegbeeld namens Gaudeamus naar buiten zal treden;
 • Je hebt ervaring met ambtelijke en bestuurlijke processen op gemeenteniveau en beschikt bij voorkeur over een actief en relevant netwerk binnen de gemeente Utrecht;
 • Gezien onze internationale ambities is ervaring met internationale samenwerkingsverbanden een pré. Je dient Gaudeamus met regelmaat in het buitenland zakelijk te vertegenwoordigen. De bereidheid moet bestaan om minimaal eens per twee maanden daadwerkelijk op reis te gaan.
 • Je bent communicatief sterk en verbindend. Je netwerkvaardigheden zijn bovengemiddeld.

Vakinhoudelijk:

 • Je beschikt over een bedrijfskundige achtergrond en hebt ervaring met het opstellen van begroting (project en programma) en de verantwoording daarover.
 • Je bent in staat om samen met de directeur de omslag te maken naar een meer publieksgerichte instelling (minder afhankelijk van subsidies en meer inkomsten vanuit publieksgelden) en om in samenwerking met de marketingafdeling nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen;
 • Ook heb je ervaring met administratieve processen. Je weet processen te optimaliseren en te borgen en je hebt ervaring met de inzet van ICT daarbij.
 • Je bent ons aanspreekpunt naar de accountant en – wat financiële zaken betreft – naar het bestuur.

Leidinggeven:

 • Je geeft dagelijks (functioneel) leiding aan de collega’s die zich met marketing bezighouden. Tijdens het Gaudeamus Festival stuur je het projectteam aan en ben je verantwoordelijk voor alle bedrijfsmatige aspecten;
 • Je toont bij voorkeur ‘verbindend leiderschap’ en je hebt ervaring met het leiding geven aan professionals;
 • Je geeft ruimte aan medewerkers voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Ook heb je oog voor persoonlijke ambities en kijk je hoe die binnen of buiten Gaudeamus tot zijn recht kunnen komen.
 • Je bent een geboren teamspeler, je kunt goed samenwerken en weet de kwaliteiten van collega’s op waarde te schatten, in te zetten en te benutten.

Over Gaudeamus
Sinds 1946 laat Gaudeamus muziekliefhebbers kennis maken met de (gecomponeerde) muziek van morgen. Gaudeamus presenteert, stimuleert en ondersteunt de nieuwste muziek van jonge muziekpioniers door middel van een jaarlijks festival, compositieopdrachten, de Gaudeamus Award, concertreeksen en residenties. Gaudeamus besteedt veel aandacht aan de artistieke ontwikkeling van jonge componisten en biedt hen begeleiding, scholing en coaching, met aandacht voor cultureel ondernemerschap. Vooral talent dat zich onderscheidt door een eigen kijk op de hedendaagse muziek en zich laat beïnvloeden door ontwikkelingen van buiten het klassieke muziekgenre, geniet daarbij de voorkeur. De ingezette lijn om meer interdisciplinaire makers ruimte te geven bij Gaudeamus wordt de komende jaren doorontwikkeld.

Getalenteerde makers worden voorgesteld binnen bestaande (inter)nationale en regionale netwerken. Internationaal worden binnen het Ulysses Network jonge componisten aan ensembles gekoppeld en tournees langs partnerorganisaties georganiseerd. Gaudeamus richt zich consequent op vernieuwende muziek door jonge makers, zowel van lokale, nationale, als internationale komaf. Hiermee bereikt het een gevarieerd publiek van kunst- en muziekliefhebbers, (hedendaagse) muziekkenners, het vakpubliek en een steeds jonger publiek.

Belangrijke activiteiten die Gaudeamus (zowel nationaal als internationaal) ontplooit, zijn:

 • Het organiseren van het jaarlijkse Gaudeamus Festival, met daarbij de uitreiking van de Gaudeamus Award, een aanmoedigingsprijs voor componisten tot en met 35 jaar;
 • Het organiseren van een seizoensprogramma vol concerten en sessies met try-outs van eigen producties, voorproefjes uit het festival en ‘work-in-progress’ van jonge ensembles en (nog) onbekende componisten;
 • Het ondersteunen van de nieuwste generatie makers;
 • Het verstrekken van vele opdrachten aan makers voor het schrijven van nieuw werk.

Gaudeamus doet haar werk op basis van subsidies vanuit gemeente, provincie, Europese fondsen, het Fonds Podiumkunsten en private fondsen, donaties en publieksinkomsten. Het jaarbudget bedraagt zo’n €800.000.

De organisatie
In de jaren 2021 en 2022 zijn de organisatie en het bestuur vernieuwd. In deze jaren hebben we ook het festival hernieuwd in de opbouw: vanaf de start op woensdag groeit het festival in compactheid tot er op zaterdag en zondag volle festivaldagen zijn waar het publiek van ’s ochtends tot ’s nachts een ruime keuze voorgeschoteld wordt en het publiek zich een hele dag kan onderdompelen in de muziek van nu. De merkidentiteit wordt sinds 2021 door een nieuw ontwerpbureau uitgewerkt en vanaf 2022 is een nieuwe ticketstrategie geïntroduceerd: geen losse tickets voor concerten en voorstellingen, maar passe-partouts, avond- en middagkaarten.

Gaudeamus heeft een bestuur dat toezicht houdt op- en klankbord is van de artistiek directeur. Op dit moment zit de organisatie in een transitie van stichtingsbestuur naar een Raad van Toezicht-model. De huidige organisatie bestaat naast de artistiek directeur verder uit een zakelijk leider, twee assistent artistiek-programmeurs, een hoofdproducent en een senior communicatiemedewerker. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van het Gaudeamus Festival wordt de organisatie tijdelijk uitgebreid met o.m. ondersteunende producenten op hospitality, vrijwilligers(werving), techniek en marketing.

De opgaven
Gaudeamus blijft de komende jaren actief in alle schakels van de creatieve keten; talentontwikkeling, opdrachten-verstrekken, produceren, presenteren en verspreiden. Onze ambities richten zich daarbij op:

Talentontwikkeling
In de komende jaren zullen talentontwikkeling en opdrachtgeverschap (commissies voor nieuwe composities) in de focus van activiteiten een prominente plek krijgen. Gaudeamus als makershuis, voor nieuwe talenten, die zich in een goede omgeving kunnen ontwikkelen, gecoacht door professionals uit het netwerk van Gaudeamus. Wij werken daarbij samen met Rizoom (Landelijke Platform voor Talentontwikkeling en Productie) en Standplaats Midden (regionale ontwikkelinstelling voor interdisciplinaire makers).

Versterken partnerschappen
Wij onderhouden en versterken onze huidige partnerschappen en zoeken actief naar nieuwe partnerschappen die onze missie kunnen versterken. Zowel lokaal (Utrecht), landelijk als internationaal. Er worden allianties aangegaan met partners in andere steden en regio’s in en buiten Nederland, voor het organiseren van concerten en presentaties. Internationaal blijft Gaudeamus vanzelfsprekend actief binnen formele netwerken zoals Ulysses Network of in relatie tot de talloze festivals en organisaties waarmee met maatwerk samenwerking gezocht wordt. Gaudeamus opereert van nature internationaal en de goede band met de jonge muziekpioniers leidt vanzelf tot continue vernieuwing en verbreding van het netwerk.

Vernieuwing
Als innovatieve organisatie voor nieuwe muziek zullen wij ook onszelf moeten blijven vernieuwen. Een initiatief dat daaraan bijdraagt is de artistieke adviesraad. In deze adviesraad zitten componisten en artistiek leiders, bekend in onze sector maar juist ook daarbuiten en maken we ruimte voor leden met expertise in de sociaal-maatschappelijke context die binnen deze adviesraad de rol van ‘critical friend’ vervullen.

Componisten uit Afrika, Zuid-Amerika, de Arabische regio en het Midden-Oosten, uit landen als Georgië en Oekraïne, willen we kansen bieden in uitwisselingsprojecten. De komende jaren verkennen wij de mogelijkheden om muziek te presenteren, ontwikkelen dan wel te produceren voorkomend uit niet-westerse traditie en/of met een breder perspectief op muziek. Wij streven naar een grotere diversiteit aan muziek en muziekmakers en zullen door ons netwerk meer divers te maken ook ons eigen perspectief verbreden.

Op weg naar de 100…
Gaudeamus vierde in 2020 haar 75-jarig jubileum. Gaudeamus zal toekomstbestendig gemaakt worden voor de komende 23 jaar. Naast de uitbouw van het Gaudeamus Festival naar een internationaal succesvol muziekfestival willen wij Gaudeamus als autoriteit in hedendaagse muziek uitbouwen tot een A-merk binnen de culturele sector. Het vergroten van de structurele en projectinkomsten is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Naast onze subsidie-inkomsten willen wij daarom het aandeel uit publieksinkomsten en inkomsten van private fondsen verder verhogen.

Aanbod
Wij bieden een functie met veel ruimte voor eigen initiatief en met gedreven en betrokken collega’s. Geboden wordt een tijdelijk contract voor een jaar, met uitzicht op een meerjarencontract. Je wordt aangesteld bij de Stichting Gaudeamus Muziekweek. Wij volgen de CAO Muziekensembles en de functie is ingeschaald in schaal 10, bij een voltijdse aanstelling. De aanstelling betreft ten minste 24 uur.

Procedure
Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk 21 november 2022 te sturen naar Gaudeamus: martijn@gaudeamus.nl Voor meer informatie: Martijn Buser [06 1314 9195]. De gesprekken met de selectiecommissie van Gaudeamus zullen in week 48 en week 49 plaatsvinden.