playlist: Gaudeamus 2019 playlist Klik op het toestaan van cookies om de playlist te beluisteren

Genomineerde Gaudeamus Awards 2019

Scott Rubin

Scott Rubin (1989) is een componist en improviserend violist wiens werk de verhoudingen tussen geluid en beweging door middel van analoge en digitale middelen ondervraagt. Zijn recente projecten omvatten samenwerkingen met muzikanten en dansers, vaak gebruikmakend van interactieve akoestische / elektronische improvisatie en bewegingsgevoelige live elektronica. In deze projecten betrekt hij thema’s van verstoring, controle en het verhevene.

Het werk van Rubin is over de hele wereld te zien geweest in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden. Hij heeft recentelijk gewerkt met muzikanten van Tenth Intervention (NYC), Thin Edge New Music Collective (Toronto), Mivos Quartet (NYC) en het Ensemble Paramirabo (Montreal), met dansers Marie Albert (Parijs), SanSan Kwan (San Francisco), Sarah Xiao (Hong Kong), Yuri Shimaoka (Berlijn) en Diane Skerbec (NYC).

Na zijn licentiaatsdiploma aan de McGill University met Philippe Leroux, is hij begonnen als PhD-kandidaat aan de University of California, Berkeley, waar hij met Franck Bedrossian bij het Centre for New Music and Audio Technologies (CNMAT) werkte. In 2017-18 studeerde hij bij Thierry de Mey in Parijs aan het Institute for Research and Coordination in Acoustics/Music (IRCAM).